OBVODNÉ KOLO V CEZPOĽNOM BEHU SŠ

 

Stredná priemyselná škola v Bardejove sa dňa 2. októbra 2013 zúčastnila obvodného kola v cezpoľnom behu študentov stredných škôl, ktoré sa uskutočnilo na sídlisku Vinbarg. Súťažili jednotlivci, ale aj 3 – členné družstvá chlapcov aj dievčat. Chlapci si zmerali svoje sily v behu na 4 km a dievčatá v behu na 2 km.

Našu školu reprezentovalo družstvo chlapcov v zložení: Tomáš Brehuv (2. C), Richard Vanko (1. A) a Adam Košalko (1. D) a družstvo dievčat: Martina Cingeľová (1. A), Veronika Strončeková (3. B) a Andrea Kušejová (1. D). V súťaži jednotlivcov sa najlepšie darilo Martine Cingeľovej, ktorá sa umiestnila na 2. mieste.

PaedDr. Monika Kunstová