Príjemné čítanie

V HOS Bardejov sa stretli v stredu 28.6.2023 študenti 3. ročníka SPŠT s dvomi bardejovskými autormi literárnych textov. Ľuboslav Adamuščin prezentoval svoje zbierky básní Rozsievač burín a Tiché veci, Janko Račko svoju zbierku poviedok Pod modrým majákom. Umelecké slovo sa spojilo s hudbou a výsledkom bol fakt, že i zdanlivo neuchopiteľné umenie je o ľuďoch, pre ľudí a tvoria ho ľudia, ktorí žijú aj medzi nami.