Projekt Rozhoduj o Európe na pôde SPŠ

Organizácia Centrum pre európsku politiku v spolupráci s českou EUTIS o. p. s. realizuje po celom Slovensku projekt zameraný na rozšírenie vedomostí študentov stredných škôl o Európskej únii i záujmu zúčastnených o proces európskej integrácie zážitkovou formou.

Dňa 16. apríla 2015 sa takýto regionálny seminár uskutočnil v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Bardejove. Zúčastnili sa ho študenti v sprievode svojich pedagógov z piatich bardejovských stredných škôl ( Súkromné gymnázium, Cirkevné gymnázium J. Bosca, SŠ na Štefánikovej ulici, SSOŠ a SPŠ), ale i stredoškoláci z Prešova, Svidníka, Starej Ľubovne a Vranova nad Topľou.

Celé podujatie pozostávalo z troch tematických častí. V prvej formou prezentácie sa účastníci oboznámili s históriou, štruktúrami i hlavnými predstaviteľmi  EÚ. Druhá časť bola zameraná na skupinovú prácu, keď každá skupina uvádzala návrhy, aké problémy by mal riešiť štát, región i samotné mesto. Dominovali aktuálne problémy ako výstavba ciest, možnosti kultúrneho vyžitia, riešenie nezamestnanosti ap.

V tretej časti každý účastník sa zúčastnil modelového zasadnutia Rady EÚ, stal sa pomyselným ministrom zahraničných vecí členskej krajiny a mal zaujať postoj svojej krajiny k aktuálnym sankciám voči Rusku. Odzneli zaujímavé návrhy i postrehy za i proti s často veľmi racionálnym odôvodnením. Najaktívnejších žiakov organizátori odmenili sladkosťami a pre každého účastníka pripravili zaujímavé knižné publikácie.

V závere sa rozprúdila veľmi živá diskusia i polemika k jednotlivým stanoviskám, čo len dokazuje, že naši študenti nie sú apatickí k aktuálnym problémom súčasnosti.

nd