Škola začína

Dňa 3. septembra 2018 začína nový školský rok. Začiatok vyučovania je o 7:45 hod. pre všetky ročníky.