Tréma a zvládanie záťažových situácií

Dňa 23.3.2012 sa konala prednáška na tému Tréma a zvládanie záťažových situácií (Mgr. Jana Hankovská, CPPPaP Bardejov) pre žiakov 2.ročníka.

Stručný prehľad prednášky:

  1. Čo je stres?
  2. Prejavy stresu – telesné emocionálne, myšlienky, správanie
  3. Eustres (aktivizujúci) vs. distres (škodlivý)
  4. Čo je zdrojom stresu pre mladých ľudí, prežívajú stres?
  5. Stratégie zvládania: zdravé vs. nezdravé
  6. Konkrétne techniky na prekonávanie záťaže
  7. Zvládanie trémy a testovej úzkosti – konkrétne postupy

 

Ing.O.Beňová