Športový deň študentov SPŠ

V športovom areáli Strednej priemyselnej školy v Bardejove sa v piatok 5. septembra 2014  uskutočnil športový deň jej študentov, ktorý patrí už k tradičným podujatiam. Za krásneho slnečného počasia vyše stovka študentov prvého ročníka si zmerala sily vo viacerých športových disciplínach. Do atletického trojboja sa zapojili chlapci aj dievčatá a súťažili v behu na 100 m, 800 m (dievčatá), 1 500 m (chlapci) a v skoku do diaľky. V súťaži chlapcov víťazmi sa stali  v behu na 100 m Erik Tišťan, v behu na 1 500 m a v skoku do diaľky René Senaj. Prekvapujúce športové výkony dosiahli aj dievčatá a prvé priečky obsadili v behu na 100 m Erika Dubňanská, v behu na 800 m Viktória Čontová a v skoku do diaľky Simona Sirotňáková.

Ďalšou športovou disciplínou bolo zápolenie vo futbale medzi jednotlivými triedami 1. ročníka a napokon sa z víťazstva tešila 1. B trieda.

Riaditeľ školy Mgr. Vladimír Jacenko ocenil snahu študentov bojovať a dosiahnuť čo najlepší výkon v jednotlivých disciplínach a tých najlepších ocenil diplomom a vecnými cenami.

Športové podujatie organizačne zabezpečili učitelia telesnej a športovej výchovy. O dobrú atmosféru vydareného športového dňa príjemnou hudbou a ozvučením sa postaral Mgr. Dušan Marinko .

I takáto previerka pohybovej zdatnosti dokazuje, že naša nastupujúca generácia má dobrý výkonostný potenciál, len ho treba odhaliť a neustále aj podporovať.

Výsledky:

Atletické disciplíny:

Beh na 100 m (dievčatá):

1. miesto: Erika Dubňanská 1. D

2. miesto: Simona Sirotňáková 1. B

3. miesto: Viktória Čontová 1. D

Beh na 800 m (dievčatá):

1. miesto: Viktória Čontová 1. D

2. miesto: Simona Sirotňáková 1. B

3. miesto: Miroslava Gregová 1. B

Skok do diaľky (dievčatá):

1. miesto: Simona Sirotňáková 1. B

2. miesto:  Viktória Čontová 1. D

3. miesto: Lenka Klimeková 1. D

Beh na 100 m (chlapci):

1. miesto: Erik Tišťan 1. A

2. miesto: Peter Jurecek 1. C

3. miesto: Peter Kaňuch 1. A

Beh na 1500 m (chlapci):

1. miesto: René Senaj 1. B

2. miesto: Róbert Furmanek 1. B

3. miesto: Lukáš Didik 1. B

Skok do diaľky (chlapci):

1. miesto: René Senaj 1. B

2. miesto: Branislav Ristvej 1. A

3. miesto: Kamil Gmitter 1. D

Futbalový turnaj:

1. miesto: 1. B trieda

2. miesto: 1. A trieda

3. miesto: 1. C trieda

 

PaedDr. Monika Kunstová