Štrasburg

Tento výlet bol nesmierne zaujímavý a obohacujúci nielen o zážitky, ale aj o rôzne skúsenosti s inou krajinou a ľuďmi. Mesto nás privítalo francúzskou hymnou na počesť oslavy víťazstva nad fašizmom v parku pri Place de la Republic, kde sme vystupovali z autobusu a pokračovali v prehliadke mesta spätého s históriou Európy. Do programu bola zahrnutá aj plavba loďou, počas ktorej sme sa bližšie oboznámili aj s architektonickými prvkami tohto mesta. Na druhý deň sme navštívili budovu Európskeho parlamentu, ktorou denne môže prejsť až 20 000 ľudí, pričom sme boli očarení manažmentom jednotlivých stanovíšť, ktorými sme prechádzali. Stretnutie s p. poslancom Bilčíkom sa nieslo v pokojnom duchu, bolo vidieť, že je dobrosrdečný, zábavný, úprimný a charizmatický človek, nebál sa ani našich otázok, ktoré sme mu mali možnosť položiť. Veľmi rád ich zodpovedal a vyjadril svoj názor. Po skončení diskusie sme sa presunuli do rokovacieho pléna, kde sme mali možnosť aspoň chvíľu vidieť prácu poslancov naživo. Práve túto skúsenosť hodnotím veľmi kladne, vzhľadom k tomu, že málokomu sa naskytne práve takáto príležitosť návštevy Európskeho parlamentu. Ďakujeme za túto možnosť.

Kristián Michalek, 3.D