Študent SPŠ v celoslovenskej súťaži IPM STUDENT AWARD na 2. mieste

Skvelá reprezentácia školy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR , Štátny inštitút odborného vzdelávania a IPM SOLUTIONS, s.r.o. každoročne vyhlasujú pre študentov stredných odborných škôl súťaž IPM STUDENT AWARD  pre užívateľov systému  Creo (Pro/ENGINEER).

Hlavným cieľom súťaže je umožniť žiakom prezentovať svoje odborné vedomosti, preveriť si praktické zručnosti, podporovať odborný rast a odborné záujmy žiakov.

Študenti Strednej priemyselnej školy v Bardejove odboru technika a prevádzka dopravy sa každoročne zúčastňujú danej súťaže a umiestňujú sa na popredných priečkach v rámci Slovenska.

Slávnostné vyhodnotenie 15. ročníka celoslovenskej  súťaže sa konalo 6. a 7. októbra 2016 na Technickej konferencii Pro/TEK firmy IPM SOLUTION, s. r. o. v malebnom prostredí hotela Sitno vo Vyhniach.

Jakub Vorostko, študent 4. ročníka odboru technika a prevádzka dopravy, pod vedením učiteľa odborných predmetov Ing. Petra Simka  získal 2. miesto s prácou Brzdové ústrojenstvo s posilňovačom. Ide o návrh a technické riešenie brzdového ústrojenstva s posilňovačom brzdového účinku, náprav, zavesenia a riadenia. Návrh bol riešený formou 3D v programe Pro Engineer Wildfire 4.0.

Úspech je o to cennejší, že do celoslovenského kola postúpilo spolu osem prác, z toho štyri práce študentov SPŠ. Aj to dokazuje, že  vyučujúci daného odboru skvalitňujú vyučovací proces aj využitím 3D modelovania v programe Pro Engineer, a tak pripravujú žiakov na úspešný vstup na trh práce.