Svetový deň vody 2012

Pri príležitosti svetového dňa vody sa v pondelok, 26. marca 2012, na našej škole uskutočnila beseda na témy ,,Voda a zdravie“ a ,,Svetový deň vody“. Besedu viedla

Ing. Helena Hrozeková, pracovníčka Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove. Besedy sa zúčastnili študenti 1.D a 3.A triedy.

Cieľom besedy bolo priblížiť žiakom nevyhnutnosť ochrany vody a vysvetliť im, ako vplýva voda na naše zdravie.

 

Ing. Alžbeta Hovancová