Svetový deň vody

22. marec je svetovým dňom vody. Pri tejto príležitosti sme v piatok, 21.3.2014, usporiadali besedu s Ing. Helenou Hrozekovou, pracovníčkou Regionálneho ústavu zdravotníctva so sídlom v Bardejove. Besedy sa v rámci hodín ekológie a environmentálneho vzdelávania zúčastnili triedy 1.B a 1.D.

Beseda bola jedinečnou príležitosťou všetkým pripomenúť mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti.

 

Ing. Alžbeta Hovancová

Koordinátor environmentálnej výchovy