Zisťovanie postojov k športu v Bardejove (SPŠ)

Milí žiaci,

obraciam sa na Vás s prosbou o spoluprácu.
Máte v rukách krátky dotazník. Prosím o jeho zodpovedné vyplnenie a pravdivú odpoveď na každú otázku.
Dotazník je súčasťou môjho štúdia na FTVŠ UK v Bratislave a slúži mi k vypracovaniu záverečnej bakalárskej práce.
Všetky údaje, ktoré do dotazníka vpíšete, budú slúžiť len tomuto uvedenému účelu a Vaša osoba zostane v anonymite.
Vopred Vám ďakujem za Vašu ochotu a spoluprácu.

Matúš Rusnák

Pre vyplnenie dotazníka navštívte adresu https://docs.google.com/forms/d/1x7T_YZYM_2hPJ892_mB6ShAG0doeEfGQ0-BSNUFcL2I/viewform alebo ho vyplňte nižšie.