SPŠT Bardejov

VODA A ŽIVOT 2019

V súčasnosti je celosvetovým problémom čoraz väčšie znečistenie životného prostredia, preto je dôležité na jeho ochranu aj ochranu povrchových a podzemných zdrojov pitnej vody upozorňovať študentov rôznymi formami. Jednou z foriem bola prednáška spojená s besedou Ing. Hrozekovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove na tému VODA A ŽIVOT, ktorej sa zúčastnili žiaci 1. A triedy SPŠT Bardejov.

Čitať ďalej

BESEDA VODA A ŽIVOT

V ochrane a podpore zdravia má zdravotne bezpečná pitná voda rozhodujúci význam. Kvalitná pitná voda je nenahraditeľnou zložkou pitného režimu a najdôležitejšou súčasťou potravinového reťazca. Kvalita pitnej vody a tekutín z nej pripravovaných v správnom množstve a zložení sú dôležitým predpokladom nielen ochrany a podpory zdravia ale i pracovnej výkonnosti. O tom sa presvedčili aj žiaci 1.C triedy SPŠ Bardejov,

Čitať ďalej

Vyhodnotenie súťaže Chráňme životné prostredie

Žiaci školy na hodinách informatiky pod vedením Mgr. Janečkovej a Ing. Skoncovej vytvárali vo vektorovom grafickom editore plagáty na tému Chráňme životné prostredie. Z vytvorených prác bola zhotovená nástenka vo vestibule školy. Vyhodnotené boli najlepšie práce.   miesto získal Dávid Ďurčo (2.D) miesto získal Kamil Gmitter (2.D) miesto získal Samuel Sokol (2.D)

Čitať ďalej

Vyhodnotenie súťaže v zbere bateriek

V týždni od 13. 6.2016 do 17.6.2016 prebiehal zber bateriek na našej škole. Súťaže sa zúčastnili tieto triedy a nazbierali : 1.A – 4 500 gramov 1.B – 9 900 gramov 2.B – 1 250 gramov 2.C – 19 800 gramov 3.B – 110 gramov 3.C – 3 250 gramov Víťazná trieda 2.C získa deň organizovaného voľna.

Čitať ďalej