Vyhodnotenie súťaže Chráňme životné prostredie

Žiaci školy na hodinách informatiky pod vedením Mgr. Janečkovej a Ing. Skoncovej vytvárali vo vektorovom grafickom editore plagáty na tému Chráňme životné prostredie. Z vytvorených prác bola zhotovená nástenka vo vestibule školy. Vyhodnotené boli najlepšie práce.

 

  1. miesto získal Dávid Ďurčo (2.D)
  2. miesto získal Kamil Gmitter (2.D)
  3. miesto získal Samuel Sokol (2.D)

 

Všetkým srdečne gratulujeme.

Ing. Hovancová, koordinátor environmentálnej výchovy