AJ PRIEMYSLOVÁCI SÚ V GALÉRII SLÁVY V SÚŤAŽI EXPERT GENIALITY SHOW

Tí, ktorých vidíš na tejto stránke, si zaslúžia tvoje uznanie. Dokázali totiž obstáť v tvrdej konkurencii 9210 EXPERTov z celého Slovenska.

Žiaci našej školy sa aj v tomto školskom roku 2015/16 zapojili do celoslovenskej súťaže Expert Geniality Show.

Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci zvolil na začiatku súťaže spomedzi týchto ponúknutých tém:

 • Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),
 • Svetobežník (fyzická a humánna geografia),
 • Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),
 • Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy, gramatika a reálie),
 • Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava).

Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim. 

Zvláštne poďakovanie a blahoželanie patrí Róbertovi Šimcovi žiakovi 4.D za krásne 1. miesto a Dávidovi Maníkovi žiakovi 4.D za 2. miesto medzi súťažiacimi na celom Slovensku. Čitať ďalej

EXPERT geniality show

V celoslovenskej súťaži EXPERT geniality show súťažili žiaci našej školy:

Róbert Šimco zo 4.D v kategórii EXPERT O34 obsadil 1. miesto v celkovom poradí a získal titul TOP Expert. (víťaz v oboch témach)

Dávid Maník zo 4.D v kategórii EXPERT O34 obsadil 1. miesto v téme Spoločnosť kedysi a dnes a získal titul

Expert na tému Spoločnosť kedysi a dnes.

Obidvom súťažiaciim srdečne blahoželáme.

Expert geniality show 2014/2015

2. decembra zabojovalo o titul EXPERT a TOP EXPERT viac ako 9000 súťažiacich na celom Slovensku.

Žiaci našej školy sa aj v tomto školskom roku 2014/15 zapojili do celoslovenskej súťaže Expert Geniality Show.

Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci zvolil na začiatku súťaže spomedzi týchto ponúknutých tém:

 • Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),
 • Svetobežník (fyzická a humánna geografia),
 • Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),
 • Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy, gramatika a reálie),
 • Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),
 • Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava). Čitať ďalej