EXPERT geniality show

V celoslovenskej súťaži EXPERT geniality show súťažili žiaci našej školy:

Róbert Šimco zo 4.D v kategórii EXPERT O34 obsadil 1. miesto v celkovom poradí a získal titul TOP Expert. (víťaz v oboch témach)

Dávid Maník zo 4.D v kategórii EXPERT O34 obsadil 1. miesto v téme Spoločnosť kedysi a dnes a získal titul

Expert na tému Spoločnosť kedysi a dnes.

Obidvom súťažiaciim srdečne blahoželáme.