Regionálne kolo v Poprade ColdFusion

FLL je najväčšia robotická súťaž pre mladých vo veku 9-16 rokov. Zúčastňujú sa jej desaťtisíce žiakov a študentov na celom svete a najlepšie tímy postupujú do ďalších – semifinálových a finálových kôl, prípadne až na celosvetový festival.

Jeden z regionálnych turnajov už 10. ročníka FIRST LEGO League sa uskutočnil dňa 14.12.2017 v Poprade, v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy a zúčastnili sa ho aj naši žiaci prvého a druhého ročníka.

Témou jubilejného  ročníka je Hydro Dynamics – voda a všetko s ňou spojené – ako ju nájsť, prepravovať či opätovne používať.

Náš tím  Cold Fusion, Stredná priemyselná škola v Bardejove, zostavený  zo žiakov: Tomáš Kačmár 2.C, Vajda Benjamín, Vavrek Richard a Vertaľ Jozef Benjamín 1.C, Patrik Biško 1.B triedy sa zodpovedne tri mesiace pripravoval na  všetky štyri disciplíny.

Súťaží sa v kategóriách Robot Design, Robot Game, Prezentácia výskumného projektu a  Tímová práca.

Robot Design je disciplína, v ktorej sa hodnotí kvalita konštrukčného návrhu a programu robota. Robot Game je výsledok práce, v ktorej sa jednotlivé tímy predvedú na ihrisku v plnení rôznych úloh. V časovo limite 2,5 minúty zbierajú body za splnenie jednotlivých misií. Hodnotí sa úspešný výkon robota na hracej ploche.

Každý rok je súťaž venovaná inej téme, a tú členovia tímu spracujú vo forme mini-projektu. Témou výskumnej úlohy tohto ročníka bola Hydrodynamika.

Súťažiaci v každom momente spolupracujú, efektívne komunikujú, zdieľajú svoje nápady, zručnosti a schopnosti. Tento tímový charakter súťaže FLL sa hodnotí v disciplíne Tímová práca, kde súťažiaci riešia časovo limitovanú úlohu, ktorú zadajú rozhodcovia v deň súťaže každému tímu.

Členovia nášho tímu, okrem Tomáša, ktorý sa súťaže zúčastnil už minulý školský rok a v programovaní a konštrukcii robota bol ako doma, boli prváci. S programovaním legorobota sa oboznamovali pri plnení misií, bavilo ich to, a odrazilo sa to aj na výsledku. Náš tím ColdFusion dosiahol pekné skóre v disciplíne RobotGame a postúpil do semifinále. V dôsledku technických problémov však trochu sklamaní získali celkovo 4.miesto.  Neodradilo ich to a už sa tešia na ďalší ročník, ešte ako druháci sa môžu tejto vekovo obmedzenej súťaže zúčastniť v rovnakom zložení a na pomoc im, dúfajme, prídu budúci prváci!

Pri vyhodnotení je každoročne vyhlásená mimoriadna cena pre tím, ktorý najviac zaujal a tento rok to bol práve náš tím ColdFusion. Gratulujme!

Chlapcom želáme veľa elánu do ďalšej práce!