Projekt Psychická klíma na škole

V rámci projektu nadácie Tatra banky s názvom Psychická klíma na škole sa na našej škole konalo niekoľko aktivít, pri ktorých sa využilo anonymné hlasovacie zariadenie vytvorené našimi žiakmi.
Prvou aktivitou bolo hlasovanie žiakov ráno pri príchode do školy. Na hlasovacom zariadení si študenti mohli vybrať, akú majú náladu, keď prichádzajú do školy. Na výber mali z troch možností. Prvá možnosť bola veselý smajlík, to znamená dobrá nálada. Druhá možnosť bola smutný smajlík predstavujúci zlú náladu. Posledná možnosť bola neutrálna nálada znázornená smajlíkom bez úsmevu. Po hlasovaní žiakov sa na ďalšom zariadení zobrazil aktuálny počet každej nálady.
Naše hlasovacie zariadenie sa tiež využilo pri zisťovaní záujmu o výlet, kde žiaci opäť mali na výber z troch možností, a to chcem ísť na výlet (✔), nechcem ísť na výlet (X), neviem sa rozhodnúť (-).
Hlasovacie zariadenie pozostávalo z elektrotechnických súčiastok, ktoré boli zakúpené vďaka projektu nadácie Tatra banky. Žiaci týmto projektom získali viac skúseností s prácou na vybranom hardvéri a jeho praktickou aplikáciou. Pri programovaní Microbitu si žiaci zdokonalili algoritmické myslenie a nadobudli nové praktické zručnosti v moderných programovacích jazykoch.

ENTER Programiáda 2023

Projekt Tabletkomat, vytvorený pod vedením Ing. Patrície Glogovskej žiakmi Michalom Popadičom, Marekom Semanišinom a Mariánom Sopčákom z triedy I. D odbor informačné a sieťové technológie, bol hodnotiacou komisiou posunutý do finálového kola ENTER Programiády, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 6. a 7. júna 2023 v zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave.

Do Bratislavy sme vyrazili 5. júna, kde sme sa ubytovali v Hoteli Color. Nasledujúci deň žiaci obhajovali svoj projekt pred 9-člennou komisiou. Počas pobytu v našom hlavnom meste sme navštívili i jeho pamiatky. Pozreli sme si Bratislavský hrad zvonku, Most SNP a Starý most, absolvovali sme dlhšiu prechádzku popri Dunaji, až sme došli k novej budove Slovenského národného divadla. Cestou do hotela sme si pozreli aj starú budovu SND.

Slávnostné vyhlásenie víťazov ENTER Programiády sa konalo v stredu 7. júna 2023. Aj keď sa naši žiaci neumiestnili na prvých troch priečkach, i tak patril ich projekt k piatim najlepším na Slovensku. Počas prípravy, zhotovovania a prezentácie projektu získali kopec nových skúseností a videli, ako to funguje na celonárodných súťažiach.

Netradičná hodina programovania

Žiaci I.D triedy odboru informačné a sieťové technológie sa v piatok 24.februára zúčastnili workshopu s názvom  Mikro:bity Mboty 3D tlač, ktorý sa konal v Okresnej knižnici D. Gutgesela v Bardejove. Žiaci sa interaktívnou formou dozvedeli, ako pracovať s Mbotmi a ako funguje 3D tlač pri použití rôznych materiálov.

Žiaci odchádzali nadšení a plní nových informácií.