Prevencia proti drogám a iným patologickým javom

V mesiaci november sa  na Slovensku i v celej Európe začína rozsiahla kampaň „Týždeň boja proti drogám“ , ktorá je zameraná na boj proti drogám. Cieľom tejto kampane je informovať a upozorniť  na hrozbu novej vlny drogovej závislosti.   Vytvoriť priestor najmä pre mladých na zoznámenie sa s hrozbami užívania drog. Toto obdobie však nie je venované iba mládeži, ale každému, kto chce pomôcť  v boji s drogovou závislosťou. Na našej škole v rámci tejto kampane sa uskutočnili nasledujúce aktivity: 1. Zapojenie žiakov 2. ročníka do súťaže organizovanej TASR Nebuď otrokom drog  – vedomostný kvíz o drogách 2. Monitorovanie postojov žiakov k návykovým látkam v triedach prvého ročníka 3. Súťaž o najpôsobivejšiu nástenku s protidrogovou tematikou   Vyhodnotenie súťaže: 1. miesto: III. C      deň organizovaného voľna 2. miesto: II. A       sladká odmena 3. miesto: IV. C       sladká odmena

Čitať ďalej