Prijatie vzácnej návštevy

5. november 2015 bol pre Strednú priemyselnú školu v Bardejove výnimočným dňom. Bežný rytmus všedného dňa totiž narušila krátka návšteva ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera.

Po oficiálnom privítaní si v sprievode riaditeľa školy Mgr. V. Jacenka prezrel priestory priemyslovky. Pri prehliadke školy prekvapil žiakov i vyučujúcich v niekoľkých triedach. Veď nestáva sa každý deň, aby niekto zaklopal, otvorili sa dvere a vošiel pán minister. Žiaci sa neveriacky dívali, ako podáva ruku vyučujúcim. Ubehla chvíľka, kým sa spamätali z milého prekvapenia a odpovedali na jeho otázky. Ministrovu pochvalu si okrem iného vyslúžilo technické vybavenie odborných učební. Po škole zavítala vzácna návšteva do školského internátu, kde sa minister dal do družného dialógu s tamojšími pracovníkmi o ich problémoch, pracovných podmienkach a predstavách o lepšej budúcnosti. Čitať ďalej