Informatici na exkurzii vo firme T-Systems v Košiciach

Študenti odboru technické lýceum so zameraním na informatiku navštívili firmu T-Systems v Košiciach. Okrem exkurzie vo firme sa zúčastnili aj prednášky a besedy s jej zamestnancami. Firma prezentovala možnosti využitia informatického zamerania v praxi, ponúkala študentom prácu v tejto oblasti, zaškolenie, popr. možnosť duálneho vzdelávania v T-Systems ako príprava na pracovné zaradenie v ich firme.

T-Systems je obchodná zákaznícka značka firmy Deutsche Telekom s 46.000 zamestnancami.

Viac než 160 000 firiem na celom svete sa spolieha na spoločnosť T-Systems ako na partnera v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Čitať ďalej

T-Systems na našej škole

Na SPŠ v Bardejove zavítala firma T-Systems. Zorganizovali sme pre žiakov prednášky a besedy so zamestnancami tejto firmy. Firma propagovala informatické zameranie, ponúkala prácu v tejto oblasti, zaškolenie, popr. možnosť duálneho vzdelávania v T-Systems ako príprava na pracovné zaradenie v ich firme. Čitať ďalej