Boli sme na Erasme ….

Erasmus+ vo Viedni bol úžasným dobrodružstvom, počas ktorého sme mali príležitosť pracovať v našom odbore a objaviť všetky krásy Viedne. Na začiatku nášho pobytu sme navštívili Karlsplatz, kde sme si užili atmosféru a krásne parky. Potom sme sa vybrali do Belvedere Schlossgarten obdivovať nádherné záhrady a umenie. Neprišli sme však len kvôli spoznávaniu Viedne. Hneď v pondelok sme si rozdelili úlohy, spoznali ľudí, s ktorými sme mali pracovať. Museli sme sa pripraviť na tri týždne, počas ktorých nebudeme len študentmi, ale už aj kolegami.

Čo sa týka nášho tímu, bolo nás 10 študentov. Piati z nás študujú IT a mali sme príležitosť pracovať vo firmách, kde sme sa niektorí mohli zlepšiť nielen v tvorbe webových stránok, ale získať aj nové a cenné skúsenosti v kódovacom jazyku Python, vďaka ktorému sme boli schopní opravovať rôzne chyby a nezrovnalosti v kódoch. Bolo vzrušujúce získavať skúsenosti v reálnom pracovnom prostredí a spolupracovať s profesionálmi v IT svete. Druhá polovica tímu bola zo stavebného odboru a mali možnosť spolupracovať s dvoma talentovanými architektkami na vlastnom projekte. Bolo úžasné vidieť, ako sa naše nápady a kreativita pretavili do skutočnosti.

Okrem týchto skvelých pracovných skúseností sme mali aj veľa zábavy pri objavovaní krás Viedne. Výlet na zámok Schönbrunn sme si nesmierne užili. Jeho nádherné záhrady a impozantná architektúra nás úplne očarili. Strávili sme tam celý deň, prechádzali sme sa po záhradách, obdivovali fontány a dokonca sme mali možnosť ísť aj na prehliadku zámku zvnútra. Nezabudnuteľný zážitok sme si odniesli aj z návštevy Dómu svätého Štefana. Je to majestátna stavba, ktorá nás úplne očarila. Viedeň je skutočne fascinujúce miesto plné histórie, kultúry a krásnych pamiatok. Mali sme šťastie, že sme sa mohli zapojiť do Erasmu a spoznať tento úžasný svet. Bez ohľadu na to, či sme objavovali záhrady Schönbrunn, vychutnávali si kávu v kaviarni, alebo sa prechádzali po historickom centre, vždy sme cítili tú jedinečnú atmosféru Viedne. A, samozrejme, nezabudnuteľná bola aj možnosť pracovať v odbore, ktorý nás baví. Celkovo to bola super skúsenosť, na ktorú nikdy nezabudneme.

Ak máš túžbu objavovať nové miesta a zažiť dobrodružstvo, určite ti odporúčame zapojiť sa do programu Erasmus+!                                                                         

Adela Tomková, III.A

Erasmus+ na SPŠ technickej v Bardejove

Program Erasmus+ rozvíja kvalitné odborné vzdelávanie, poskytuje nové možnosti, znalosti či skúsenosti a umožňuje vymieňať si ich v rámci inštitúcií a organizácií v rôznych krajinách.
            V rámci projektu Erasmus+ – vzdelávacia mobilita jednotlivcov – sa študentom Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove naskytla jedinečná príležitosť pracovať v zahraničných firmách, a tak si overiť svoje vedomosti a zručnosti získané v škole. Desať študentov našej školy študijných odborov informačné a sieťové technológie a elektrotechnika sa od 8. do 28. 10. 2023 zúčastnilo trojtýždňového pobytu v rakúskom hlavnom meste, Viedeň. Projekt je v plnej výške hradený z prostriedkov Európskej únie.

            Počas tejto zahraničnej praxe boli študenti nútení komunikovať v cudzom jazyku, anglickom a nemeckom, hospodáriť s pridelenými finančnými prostriedkami a orientovať sa v európskom veľkomeste.

            Študenti mali zabezpečenú prax v menších firmách, kde pracovali na projektoch, ktoré si firmy pre nich pripravili. Na záverečnom stretnutí im bola poskytnutá spätná väzba od zamestnávateľov a študenti získali jeden z najuznávanejších európskych certifikátov Europass o absolvovaní pracovnej a vzdelávacej stáže v zahraničí, ako aj certifikát od konkrétnych zamestnávateľských firiem a prijímajúcich inštitúcií. Zahraničná skúsenosť v životopise žiakov, potvrdená týmto oficiálnym Europassom, bude v budúcnosti veľkou výhodou pre uplatnenie sa na trhu práce.

            Počas víkendových dní študenti mali možnosť spoznať historické centrum Viedne, kde sa zoznámili s bohatou históriou, pamiatkami a galériami v doprovode kvalifikovaného sprievodcu. Navštívili Kunsthistorisches Museum, jedno z najväčších a najvýznamnejších múzeí na svete, ktoré vzniklo zo zbierok panovníkov rakúskej monarchie. Pri prechádzke po komnatách zámku Schönbrunn sa žiaci preniesli do obdobia panovania Márie Terézie či Františka Jozefa I. s manželkou Sisi.

Aký význam mala táto zahraničná prax pre študentov? Dala im mnoho praktických skúseností v rámci študijných odborov v oblasti tvorby webových stránok, etického hackovania, práce s databázami či vyhotovenia silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie. A v neposlednom rade ich naučila spolupráci, zodpovednosti a samostatnosti.

                                                                                                          Ing. Mgr. Jana Furmanová

ERAZMUS 2023

V rámci projektu Erazmus+ – vzdelávacia mobilita jednotlivcov sa desať študentov našej školy v dňoch 8.10.2023 – 28.10.2023 zúčastňuje trojtýždenného pobytu vo Viedni. Študenti študijných odborov 2675 M elektrotechnika a 2561 M informačné a sieťové technológie získavajú teoretické a hlavne praktické skúsenosti pri práci v zamestnávateľských firmách, ktoré otvárajú absolventom možnosti uplatnenia sa na trhu práce na celom území EÚ. Vo voľnom čase spoznávajú kultúrne a historické zaujímavosti Viedne.