SPŠT Bardejov

Zdravá výživa a prevencia obezity mládeže

Témou prednášok „ Zdravá výživa a prevencia obezity mládeže“ pre žiakov našej školy bola zdravá výživa, ktorá je považovaná za základ zdravia. Prednášky sa konali pre žiakov 1. ročníka – 1.A, 1.B a 1.C  tried pod vedením Mgr. M. Feckovej z RÚVZ, Bardejov  v dňoch  1.12.,  4.12. a  7.12.2017. Výživa predstavuje súbor biochemických a fyziologických

Čitať ďalej

Svetový deň výživy

16. október je Svetovým dňom výživy a pripomíname si ho každý rok aj na našej škole symbolickým jablkom. Tento významný deň zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená  s emóciami, často aj

Čitať ďalej

Zdravá výživa a boj proti obezite

V dňoch 3. a 6. októbra 2014 v spolupráci s RÚVZ sa konali prednášky na tému Zdravá výživa a boj proti obezite pre žiakov 1. ročníka pod vedením Mgr.Marty Feckovej. Prednášky boli zamerané na správnu – zdravú výživu, ako súčasť životného štýlu mladej generácie so zameraním na prevenciu ochorení.

Čitať ďalej