Účelové cvičenia a kurz ochrany života a zdravia

Účelové cvičenia sa konali 11. a 12. júna 2014 pre žiakov 1. a 2. ročníka v priestoroch školy, na Mihaľove a na Kalvárii.

Po zraze na školskom parkovisku, kontrole účasti, bezpečnostných a organizačných pokynoch sa žiaci presunuli na Kalváriu, kde mali prípravu jednoduchej stravy v prírode. Druhý deň najprv v priestoroch školy a potom na Mihaľove absolvovali cvičenia na stanovištiach s obsahom:

– „Príroda okolo nás“

– zdravotná príprava

– riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana

– pohyb a pobyt v prírode

Prednášku na tému „Príroda okolo nás“ zaujímavou formou uskutočnil p. Jozef Žák z Centra voľného času v Bardejove. Žiaci prostredníctvom zvukovej nahrávky mali odhadnúť jednotlivé zvuky zvierat.

Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 3. ročníka sa uskutočnil 11. – 13. júna 2014 s dennou dochádzkou na Mihaľov a na Kalváriu.

Prvý deň prebiehalo teoretické a praktické vyučovanie na Mihaľove. Obsahom prvej prednášky bola zdravotná príprava, druhej riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana a tretia bola strelecká príprava. Počas streleckej prípravy si žiaci mali možnosť vyskúšať streľbu zo vzduchovej pušky.

Orientačné preteky na Mihaľove sa uskutočnili na druhý deň kurzu. V nich si žiaci zúročili svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti získané počas účelových cvičení v predchádzajúcom 1. a 2. ročníku, ale aj nadobudnuté v priebehu prvého dňa kurzu.

Výsledky orientačných pretekov:

1. miesto – 3. D (výsledný čas: 44 min.)

2. miesto – 3. B (výsledný čas: 47 min.)

3. miesto – 3. A (výsledný čas: 50 min.)

4. miesto – 3. C (výsledný čas: 52 min.)

Všetky triedy si za svoj výkon zaslúžia pochvalu a víťazná 3. D trieda od vedenia školy získala deň organizovaného voľna.

Posledný deň kurzu po výstupe na Kalváriu si žiaci 3. ročníka mali možnosť prakticky vyskúšať bezpečné zakladanie ohňa a pripraviť jednoduchú stravu v prírode.

Zdravotná príprava počas účelových cvičení a kurzu na ochranu života a zdravia bola zabezpečená v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bardejove. Odborníci z RÚVZ na veľmi dobrej úrovni prezentovali svoje vedomosti a schopnosti o prvej pomoci aj s praktickými ukážkami.

K dobrému priebehu účelového cvičenia a kurzu prispelo nádherné slnečné počasie, výborná aktivita našich študentov a vzájomná spolupráca s pracovníkmi RÚVZ a CVČ.

PaedDr. Monika Kunstová