Zdravá výživa a prevencia obezity

Zdravá výživa a prevencia obezity

Dňa 16.1. a 17.1.2012 sa konala prednáška s Mgr. M. Kmecovou z RÚVZ v Bardejove na tému Zdravá výživa a prevencia obezity pre žiakov prvého a tretieho ročníka.

Prednáška bola zameraná na prevenciu obezity, ktorá je spolu s fajčením jedným z najrizikovejších faktorov ohrozujúcich zdravie, ktorým sa dá predchádzať,. Prevencia je dôležitá hlavne u deti a mládeže, kde je možné dosiahnuť želanú zmenu spôsobu života a eliminovať tak vznik ochorení súvisiacich s obezitou v budúcnosti. Nadhmotnosť a obezita ovplyvňujú telesné i duševné zdravie a zohrávajú významnú rolu v rozvoji najzávažnejších chronických neinfekčných chorôb. Študenti boli oboznámení so spôsobmi sledovania svojej hmotnosti, napr. pomocou výpočtu tzv. BMI indexu.

Hlavná časť prednášky bola venovaná správnej, resp. zdravej výžive, ktorá je základným predpokladom zdravého vývoja človeka so zameraním na preventívne opatrenia, ktoré vychádzajú z Programu ozdravenia výživy obyvateľstva Slovenskej republiky ako je zníženie príjmu energie zo všetkých tukov, posun spotreby tukov od nasýtených k nenasýteným a k vylúčeniu trans-mastných kyselín, obmedzenie spotreby živočíšnych tukov, najmä mäsa a mäsových výrobkov s

– vyšším obsahom tuku, tučných mliečnych výrobkov,

– zvýšenie spotreby rýb, kyslomliečnych výrobkov s nízkym obsahom tuku,

– nenasýtených mastných kyselín, najmä omega -3 mastných kyselín,

– zníženie príjmu energie z voľných cukrov

– zvýšenie spotreby zeleniny a ovocia v čerstvom prírodnom stave, strukovín,

– celozrných výrobkov a orechov a pod.

V súvislosti s tým boli študentom podané informácie o energetickej a výživovej hodnote potravín s uvedením príkladov (potravinová pyramída).

Bola im zdôraznená pestrosť stravy, dôležitosť pitného režimu, režim stravovania a pod. ale taktiež boli upozornení na riziká, ktoré súvisia s nesprávnym stravovaním a konzumáciou nezdravých potravín a nápojov.

Študentom bolo zvlášť zdôraznené, že základným predpokladom prevencie obezity a ďalších ochorení, napr. srdcovo-cievnych ochorení, osteoporózy a pod. je pohybová aktivita, ktorá by mala byť neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu, zvlášť mladých ľudí.