Voľné WiFi na SPŠ

Dňa 17. septembra 2012 sme rozšírili sieťovú infraštruktúru o prístupové body, ktoré šíria WiFi signál po hlavnej budove a na jej medziposchodiach.

Nakoľko ide o nešifrované siete netreba zabúdať na opatrnosť pri ich používaní (neodporúčam ich využívať na prístup k e-mailovým účtom, sociálnym sieťam, bankám, telefónnym operátorom, …). Škola nenesie zodpovednosť za používanie týchto sietí a prípadné vzniknuté komplikácie. Používanie týchto sietí sa riadi školským poriadkom a jeho dodatkami.

Verím, že toto rozšírenie pomôže študentom a v neposlednom rade aj pedagógom zlepšovať prístup k informáciám a rozšíri možnosti vyučovania.

Peter Oláh, správca siete