Vyhodnotenie 1.ročníka súťaže „Kreatívna informatika“

      Grafika na počítači  má široké možnosti uplatnenia nielen v informatike, ale aj v oblasti umenia, architektúry, reklamy a podobne .

Svoje vedomosti a zručnosti v oblasti   počítačovej grafiky mohli žiaci našej školy uplatniť a prehĺbiť v prvom ročníku súťaže o tvorbu  najlepšieho plagátu s danou tematikou pomocou IT technológií.

Cieľom súťaže bolo:

  • graficky vyjadriť svoj pohľad na prostredie, v ktorom sa edukačne rozvíjajú – na školu, kde študujú
  • motivovať žiakov k zmysluplnému využitiu voľného času tráveného pri PC
  • rozvíjať zručnosť a kreativitu žiakov pri grafickom  vyjadrení  svojich názorov a postojov
  • posilňovať hodnotový systém mládeže
  • pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja žiakov

 Víťazi

1. téma:            NAŠA ŠKOLA OČAMI ŽIAKOV

Kategória JUNIOR – 1. a 2. ročník

1. miesto:     FILIP BARTEK  2.B
2. miesto:     GABRIEL BOROVSKÝ  2.B

Kategória SENIOR – 3. a 4. ročník

1. miesto:     NIKOLA BLAŇÁROVÁ  3.C
2. miesto:     KRISTIÁN DURAK  3.C

2. téma:            NESTRAŤ SA V LABYRINTE DROG

Kategória JUNIOR – 1. a 2. ročník

1. miesto:     FILIP BARTEK  2.B
2. miesto:     JAKUB TKÁČ  1.C

Kategória SENIOR – 3. a 4. ročník

1. miesto:     NIKOLA BLAŇÁROVÁ  3.C
2. miesto:     ŠIMON TROJANOVIČ  4.D

 

Víťazi súťaže boli odmenení hodnotnými vecnými cenami. Blahoželáme im a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Organizátori súťaže: RNDr. Poliaková a Ing. Skoncová