VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NAJ TRIEDU

ŽŠR spolu s vedením našej školy vyhlásili v školskom roku 2017/2018 po prvýkrát  súťaž o NAJ triedu Strednej priemyselnej školy v Bardejove. V čase od 1. októbra 2017 do 30.apríla 2018 sme podľa vopred stanovených kritérií zapisovali do tabuľky body – za aktualizáciu nástenky, za správanie žiakov a v neposlednom rade za ich účasť na rôznych podujatiach, ktoré organizovala ŽŠR.  Po zrátaní všetkých získaných bodov sme dospeli k tomuto záveru:

 

 1. miesto: a titul NAJ triedy s počtom bodov 172 získala 2.C trieda, na ktorú čaká finančná odmena vo výške 150 EUR.

 

 1. miesto: Na druhom mieste, s počtom získaných bodov 154 sa umiestnili naši prváci, konkrétne 1.A, za zaslúžené druhé miesto im patrí odmena a to deň organizovaného voľna.

 2. miesto: Získať titul naj triedy sa veľmi snažili aj žiaci 3.C triedy, ktorí získali pekných 137 bodov, za čo im patrí tretie miesto a odmena „Žolík“ pre každého žiaka.

 Ďalšie poradie tried, podľa počtu bodov je nasledovné:

 1. miesto – 3.C – s počtom bodov 125
 2. miesto – 4.D – s počtom bodov 119
 3. miesto – 3.A – 116 bodov
 4. miesto – 2.A a 3.B získali rovnaký počet bodov 108
 5. miesto – 1.C – 104 bodov
 6. miesto – 1.B – 86 bodov
 7. miesto – 2.B – 68 bodov
 8. miesto – 4.B – 64 bodov
 9. miesto – 4.A 39 bodov

 

Keďže žolíka získali naši štvrtáci a v budúcom školskom roku nebudú mať možnosť využiť ho na vyučovacích hodinách, preto sme túto situáciu prehodnotili a našich usilovných štvrtákov odmenili sladkou odmenou a víťazné tretie miesto si teda zaslúžili žiaci 3.C triedy.

 

Víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že aj naďalej budú k podobným aktivitám pristupovať s nadšním a kreativitou.