Vyšlo prvé číslo časopisu

Dnes vyšlo nové číslo časopisu. Toto číslo je len v online podobe. Od druhého čísla už bude časopis v klasickej tlačenej podobe.

Adresa časopisu je https://www.spsbj.sk/casopis

Odkaz na súť