Zapálení láskou – „DEŇ SV. VALENTÍNA“ na SPŠ

Tento sviatok sme si ako každoročne pripomenuli aj v našej škole. Dievčatá z 3. D triedy M. Bujdová a A. Virgalová a žiačka l. B Veronika Ontková  týždeň pred Dňom sv. Valentína  pripravovali milé prekvapenie pre spolužiakov a vyučujúcich.

Usilovne vystrihovali červené srdiečka a zhotovili pútavú nástenku s uvedenou témou.  14. februára vo vestibule školy „bránou lásky“ prechádzali všetci žiaci a vyučujúci za zvukov jemných melódíi.  Výnimočnosť tohto rána oživili svietiace voňavé sviečky usporiadané do tvaru srdca. Symbolické srdiečka pripnuté na hrudi žiakov či učiteľov pripomenuli nám všetkým jedinečnosť okamihu, keď je „horúco aj v zime“. Sladkú príchuť sviatočného dňa umocnili aj lízanky, ktoré dievčatá darúvali  všetkým učiteľom a žiakom na škole.

                                                                                          Mgr. Kravcová Mária