LIGA STREDOŠKOLÁKOV V STREĽBE ZO VZDUCHOVEJ PUŠKY

Študenti našej školy sa v školskom roku 2011/ 2012 zúčastnili ligy stredoškolákov v streľbe zo vzduchovej pušky, v ktorej súperili v troch kolách. Organizátorom akcie bolo Centrum voľného času a Detská organizácia Fénix v Bardejove.

V súťaži družstiev pod vedením PaedDr. Moniky Kunstovej sa darilo chlapcom i dievčatám, ktorí sa v celkovom poradí po absolvovaní troch kôl bezkonkurenčne umiestnili na 1. mieste. Jednotlivé družstvá pozostávali z troch strelcov, naši chlapci v zložení Jaroslav Prokop, Pavol Hvišč a Kristián Grocký a dievčatá Adela Glittová, Natália Kolcunová a Ingrida Sobeková.

V lige jednotlivcov svojou presnou streľbou zvíťazil Jaroslav Prokop a na 2. mieste sa umiestnil Pavol Hvišč. U dievčat Adela Glittová obsadila 2. miesto a Natália Kolcunová 3. miesto.

PaedDr. Monika Kunstová