ZENIT 2014 – krajské kolo

Ďalšie úspechy SPŠ v súťaži Zenit

Študent SPŠ opäť v celoštátnom kole

Žiaci stredných škôl technického zamerania každoročne si môžu zmerať svoje sily, overiť získané vedomosti a praktické zručnosti v súťaži ZENIT v elektronike, programovaní a strojárstve, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Študenti SPŠ v Bardejove sa už tradične  zúčastňujú súťaže ZENIT v elektronike. Krajské kolo tejto súťaže sa konalo vo štvrtok 4. decembra 2014 na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V kategórii A si merali sily žiaci 3. a 4. ročníka a v kategórii B žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl.

Strednú priemyselnú školu v Bardejove v kategórii A reprezentoval žiak 3.A triedy Michal Kralovič a žiak 3.D triedy Šimon Struhala. Medzi 11 účastníkmi zo siedmich škôl Prešovského kraja v kategórii A Šimon Struhala získal 2. miesto a postúpil do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 3. až 5. februára 2015 v Trenčíne. Michal Kralovič obsadil tiež pekné 6. miesto. Od piateho miesta ho delil iba čas odovzdania praktickej úlohy.

Súťaž sa skladá z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti súťažiaci v stanovenom časovom limite písomne odpovedajú na tridsať otázok z rôznych oblastí elektroniky a elektrotechniky. V praktickej časti podľa zadanej schémy elektronického obvodu pomocou počítača navrhujú  plošný spoj, leptajú ho, vŕtajú otvory a spájkujú súčiastky. Zhotovený výrobok musia v časovom limite päť hodín aj oživiť a vyskúšať. Hodnotenie praktickej časti je zamerané najmä na správnu funkčnosť výrobku, ale aj na návrh plošného spoja, kvalitu spájkovania a celkovú čistotu vyhotovenia. Tohto roku úlohou súťažiacich bolo zhotoviť elektronickú hru Simon, ktorá testuje postreh hráčov a trénuje ich schopnosti. V celoštátnom kole sú testy a praktické úlohy omnoho náročnejšie.

Tohto roku po prvýkrát sa študenti SPŠ zúčastnili aj súťaže ZENIT v programovaní – kategória web. Krajské kolo tejto súťaže sa konalo v stredu 3. decembra 2014 na Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Strednú priemyselnú školu v Bardejove v kategórii webdesign reprezentovali žiaci Dominik Gmiterko  a Adam Buffa zo 4.D triedy, Nikola Blaňárová z 3.C a Marek Švec z 3.D triedy.

V súťaži ZENIT v programovaní v kategórii web žiaci mali štyri hodiny na tvorbu dynamického webu. Súťažili v tímoch, ktorý sa skladal z programátora a grafika. Naši programátori programovali  web pomocou PHP, MySQL, využívali  frameworky Nette a Bootstrap. Grafik tvoril predlohu webu v programe Photoshop, staral sa o design stránky, upravoval HTML a CSS. Tohto roku úlohou súťažiacich bolo vytvoriť web na tému KUTIL, s.r.o.

Tím našej školy v zložení Dominik Gmiterko – programátor a Adam Buffa – grafik skončil v tejto súťaži na 3.mieste, tím Nikola Blaňárová – programátorka a Marek Švec – grafik obsadil 4.miesto.

Naši žiaci aj tohto roku dôstojne reprezentovali svoju školu v obidvoch súťažiach a dokázali v silnej konkurencii sa umiestniť na popredných miestach.

Šimonovi Struhalovi želáme, aby v celoštátnom kole získal čo najlepšie umiestnenie, a tak reprezentoval SPŠ Bardejov a  Prešovský samosprávny kraj.