ZENIT v elektronike – školské kolo

V utorok 15. novembra 2016 sme na našej škole zrealizovali školské kolo súťaže Zenit v elektronike. Slávnostne ho otvoril riaditeľ školy Mgr. Vladimír Jacenko a predseda hodnotiacej komisie Ing. Jozef Prexta. Členmi hodnotiacej komisie boli Ing. Peter Tkáč a Mgr. Stanislav Vojtko.

V kategórii A žiakov 3. a  4. ročníka stredných škôl si sily zmerali štyria žiaci III.C triedy: Dávid Arendáč, Kamil Borovský, Jakub Tkáč a Kristián Trucka. V kategórii B žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl súťažil Peter Kilvády z II.B triedy. Zadania na školské kolo pripravil Ing. Tkáč. Hodnotenie a bodovanie je jednotné na celom Slovensku.

Prvá časť súťaže bola teoretická. Tvoril ju test, ktorý trval 60 minút a obsahoval 30 otázok na vypracovanie. Každá správne vypracovaná otázka sa hodnotila 1 bodom.  V tejto časti mohli súťažiaci získať maximálne 30 bodov.

V praktickej časti, ktorá trvala 5 hodín (300 minút), súťažiaci dostali sadu elektronických súčiastok a doštičku fotocitlivého cuprextitu na výrobu plošného spoja. Ich úlohou bolo podľa zadanej schémy kruhového blikača s 34 efektami v programe Cadsoft Eagle navrhnúť plošný spoj, vyrobiť ho fotocestou, navŕtať otvory a prispájkovať súčiastky. Zapojenie bolo potrebné v časovom limite aj uviesť do činnosti a vyskúšať jeho plnú funkčnosť. Blikač obsahoval nielen klasické vývodové súčiastky (LED diódy, trimer, kondenzátor), ale aj 16 miniatúrnych SMD súčiastok pre povrchovú montáž, vrátane naprogramovaného SMD mikroprocesora. Hodnotil sa návrh plošného spoja, kvalita spájkovania, funkčnosť výrobku a čistota vyhotovenia. V tejto časti mohli súťažiaci získať spolu 90 bodov. Celkový počet bodov s testom bol teda 120. Výrobky všetkých piatich súťažiacich boli plne funkčné.

Výsledky – Kategória A:

  1. miesto: Kamil Borovský, III. C 101 bodov
  2. miesto: Kristián Trucka, III.C 86 bodov
  3. miesto: Jakub Tkáč, III.C 79 bodov
  4. miesto: Dávid Aredndáč, III.C 75 bodov

Výsledky – kategória B:

  1. miesto: Peter Kilvády, II. B  94 bodov

 

Z každej kategórie školského kola môžu na krajské kolo postúpiť dvaja žiaci. Na krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 1. decembra 2016 na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove postupujú v kategórii A Kamil Borovský a Kristián Trucka a v kategórii B Peter Kilvády. Držíme im palce!

Ing. Peter Tkáč