ZENIT v elektronike – školské kolo 2017/2018

V pondelok 23. októbra 2017 sme na našej škole zrealizovali školské kolo súťaže Zenit v elektronike. Otvoril ho riaditeľ školy Ing. Jaroslav Bujda a predseda hodnotiacej komisie Ing. Ján Barna. Členmi hodnotiacej komisie boli Ing. Peter Tkáč a Mgr. Stanislav Vojtko.

Tohto roku súťažilo spolu 9 žiakov. V kategórii A – žiaci 3. a  4. ročníka stredných škôl si sily zmerali Peter Kilvády z III.B triedy a piati žiaci IV.C triedy: Dávid Arendáč, Kamil Borovský, Jakub Tkáč, Kristián Trucka a Šimon Vaško. V kategórii B žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl súťažili traja žiaci II.B triedy: Lukáš Jakubčo, Vladimír Pasternak a Patrik Sidor. Všetky zadania na školské kolo pripravil Ing. Tkáč. Hodnotenie a bodovanie je jednotné na celom Slovensku.

Prvá časť súťaže bola teoretická. Tvoril ju test, ktorý trval 45 minút a obsahoval 30 otázok s výberom jednej zo šiestich odpovedí. Žiaci ho vypracovávali na počítačoch v programe Alf, ktorý každému žiakovi mení poradie úloh a ich odpovedí. Kategória A a kategória B mali odlišné testy. Každá správne zodpovedaná otázka sa hodnotila 1 bodom. V tejto časti mohli súťažiaci získať maximálne 30 bodov. Test bol vyhodnotený automaticky. Počet bodov žiaci vedeli ihneď po zodpovedaní poslednej otázky.

V praktickej časti, ktorá trvala 5 hodín (300 minút), každý súťažiaci dostal sadu elektronických súčiastok a doštičku fotocitlivého cuprextitu na výrobu plošného spoja. Ich úlohou bolo podľa zadanej schémy v programe Eagle navrhnúť plošný spoj, vyrobiť ho fotocestou, navŕtať otvory a prispájkovať súčiastky. Zapojenie bolo potrebné v časovom limite uviesť do činnosti a vyskúšať jeho plnú funkčnosť. Kategória A mala zložitejšie zapojenie – časovač riadený SMD procesorom ATtiny2313A so 4-ciferným segmentovým LED displejom. Všetky súčiastky okrem displeja a tlačidiel boli v SMD verzii. Kategória B mala zapojenie o niečo jednoduchšie. Išlo o svetelný efekt s 8 LED diódami riadený SMD procesorom PIC. Zapojenie obsahovalo vývodové aj SMD súčiastky. V praktickej časti sa hodnotil návrh plošného spoja, kvalita spájkovania, funkčnosť výrobku a čistota vyhotovenia. V tejto časti mohli súťažiaci získať spolu 90 bodov. Celkový počet bodov s testom bol teda 120. Vzhľadom na zložitosť zapojení a krátkosť času boli nakoniec funkčné 3 časovače v kategórii A a jeden svetelný efekt v kategórii B.

Víťazi – kategória A:

  1. miesto: Kamil Borovský, IV. C 105 bodov
  2. miesto: Peter Kilvády, III.B 104 bodov
  3. miesto: Kristián Trucka, IV.C 86 bodov

Víťazi – kategória B:

  1. miesto: Patrik Sidor, II. B 110 bodov
  2. miesto: Vladimír Pasternak, II. B   42 bodov
  3. miesto: Likáš Jakubčo, II. B   35 bodov

Z každej kategórie školského kola postupujú víťazi na krajské kolo. Počet postupujúcich určí organizátor krajského kola súťaže – Spojená škola Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike sa uskutoční vo štvrtok 30. novembra 2017. Reprezentantom SPŠ Bardejov držíme palce!

Ing. Peter Tkáč