Župná kalogakatia 2013

Celoslovenské kolo s medzinárodnou účasťou súťaže žiakov stredných škôl „Župná kalogakatia 2013“ pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Miesto konania: Turany
Dátum konania: 10. – 11. október 2013

Družstvo SPŠ:
1. Patrik Pavel
2. Peter Leško
3. Tomáš Brehuv
4. Veronika Strončeková
5. Martina Cingeľová
Doprovod: PaedDr. Monika Kunstová, Mgr. Vladimír Jacenko

Disciplíny:
Beh 3km v teréne, kontrolné stanovištia v intervaloch 500 m:
1. streľba zo vzduchovky
otázky: Protipožiarna ochrana, Civilná ochrana
2. topografia – čítanie mapy, určovanie azimutu
otázky : BOZP, Prevencia drogových závislostí
3. zdravotná príprava – praktické ukážky
otázky: História a geografia, Ekonomika
4. prechod po lane
otázky: Šport, Štát a právo
5. hod granátom na cieľ: každý účastník 2 hody na terč 2×4 m na vzdialenosť 15 m
otázky: Trestnoprávna zodpovednosť, Doprava
6. PIO:
otázky: Improvizované prostriedky individuálnej ochrany PIO, Evakuačná batožina
7. nebodovaná disciplína: praktická skúška resuscitácie

PaedDr. Monika Kunstová