Falošné tváre lásky

Téma prednášky: “ Falošné tváre lásky“

Prednášateľ: PhDr. Katarína Stašáková

Čas konania, trieda: 11. 10. 2013, 3. D

Ciele:

– láska, základná podmienka každého partnerského vzťahu

– prvé vzťahy a priateľstvá

– vzťahy ako primárne potreba človeka

– výber partnera, kritériá výberu, vhodné a nevhodné typy pre partnerstvo

– chybné „štarty“ do vzťahov

– svet mužov a žien (bazálne rozdiely medzi mužmi a ženami)

– ako získať vhodného životného partnera

– ako udržiavať a rozvíjať partnerské vzťahy

– prečo fungujú nefunkčné vzťahy a naopak, navonok funkčné vzťahy krachujú

Mgr. Mária Kravcová