SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS

Stredná priemyselná škola v Bardejove spolu s ostatnými školami na Slovensku sa zapojila do 11. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky 2017,  ktoré organizuje MŠVVaŠ SR, Okresný úrad – odbor školstva v Žiline a Gymnázium sv. Františka v Žiline.

1. decembra 2017 si pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva – oddelenia epidemiológie Mgr. Mülerová, Mgr. Balažová a p. Hnaťová pripravili prednášku zameranú na otázky, čo je AIDS, cesty prenosu HIV, súčasne žiakov informovali o prvých príznakoch infekcie HIV/AIDS, prevencii pred nákazou vírusom HIV spôsobujúcim AIDS.

 

Zaujímavou časťou odbornej prednášky bol workshop zameraný na:

  • cesty prenosu HIV,
  • lásku, sexualitu a ochranu pred HIV,
  • zábranu nechceného tehotenstva, pohlavne prenosné ochorenia HIV,
  • sexualita rečou tela,
  • život s HIV/AIDS.

Hlavným poslaním takýchto podujatí je poúčať mladých ľudí o pandémii HIV/AIDS, aby mali dostatok vedomostí a boli schopní sami sa chrániť pred touto chorobou.

Mgr. Mária Kravcová