2. kolo prijímacích skúšok pre šk. rok 2020/2021

SPŠ technická, Komenského 5, 085 42 Bardejov oznamuje, že uskutočňuje 2. kolo prijímacích skúšok pre šk. rok 2020/21 do študijného odboru 3765 M technika a prevádzka dopravy.
Termín podania prihlášok do 19.06.2020
Kontakt: 0901 714 603, bujda@spsbj.sk

Kritéria PS 2020/2021 2. kolo