30 rokov slobody

Udalosti spred tridsiatich rokov sme si na škole pripomenuli viacerými aktivitami. Vo vestibule školy boli umiestnené propagačné panely, ktoré  faktografickými údajmi i dobovými fotografiami pripomínali udalosti vo vtedajšom Československu na ceste k slobode a demokracii i významné medzníky samostatnej Slovenskej republiky.

Žiaci III. A, B, C a II. A sa v Hornošarišskom osvetovom stredisku zúčastnili zaujímavého podujatia  Za železnou oponou o zážitkoch  a súčasnom živote slovenských emigrantov. Jednou z nich je aj Zuzana Palovič, PhD., ktorá sa narodila za železnou oponou, lebo jej rodina ušla pred režimom a usadila sa v Kanade.. Vďaka tomu Zuzana  pozná oba svety. Zuzana žila v deviatich krajinách na štyroch kontinentoch, ale rozhodla sa  prispieť k rozvoju Slovenska, ktoré považuje za svoj domov, a založiť združenie Global Slovakia.

Svoje vedomosti a znalosti o týchto významných a zlomových udalostiach si žiaci mohli preveriť v celoškolskom vedomostnom kvíze s názvom 30 rokov slobody. Dvojčlenné súťažné družstvá sa museli popasovať s otázkami zameranými na obdobie revolučných udalostí v dňoch 16. 11. 1989 – 29. 12. 1989, na významné udalosti samostatnej Slovenskej republiky ako prijatie do Európskej únie, vstup do schengenského priestoru či do eurozóny.

O víťazoch rozhodovala správnosť odpovedí , ale i čas vypracovania testu pri rovnosti bodov.

Na prvých troch priečkach sa umiestnili:

1. miesto  – Jakub Tilický, Jakub Halaj                   III. B

2. miesto – Jakub Kravec, Lukáš Hudáček             II. B

3. miesto – Tomáš Jackanin, Tadeáš Prokopovič  I.B