Projekt Záložka do knihy spája slovenské školy

Študenti 1. a 2. ročníka Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove sa už tradične každoročne zapájajú do projektu  Záložka do knihy, ktorý vyhlasuje Slovenská národná knižnica v Bratislave. Tento ročník sa spájal s 30. výročím Nežnej revolúcie, a tak témou boli Významné osobnosti v boji za demokraciu.

Tohtoročnou našou partnerskou školou bola Stredná odborná škola v Žarnovici, s ktorou si žiaci vymenili vlastnoručne vytvorené záložky a zároveň predstavili svoju školu a mesto a spoznali partnerskú školu, jej odborné zameranie i aktivity žiakov.