Týždeň vedy a techniky na SPŠ už po tretíkrát

Spájame sa pre vedu a techniku

Každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu SR v spolupráci s ďalšími vedeckými inštitúciami organizuje celoslovenské podujatie Týždeň vedy a techniky s cieľom zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí mladých ľudí a vzbudiť v nich záujem o štúdium technických disciplín. Celý rad zaujímavých podujatí tohto roku sa koná v znamení motta: Spájame sa pre vedu a techniku.

V dňoch 10. – 14. novembra 2014 Stredná priemyselná škola v Bardejove zrealizovala tretí ročník Týždňa vedy a techniky. Jeho cieľom je umožniť žiakom základných škôl zasadnúť do stredoškolských lavíc a aktívne stať sa súčasťou vyučovacieho procesu. Sme radi, že pozvanie prijali nielen žiaci bardejovských škôl, ale i z nášho okresu či zo ZŠ Veľký Lipník zo Staroľubovnianskeho okresu. Neboli to iba žiaci končiaceho ročníka, ale i siedmaci a ôsmaci, aby sa, podľa ich vlastných slov, i v ďalších rokoch mohli postupne oboznámiť so všetkými odbormi, ktoré škola ponúka.

Vyučujúci odborných predmetov umožnili žiakom prakticky si vyskúšať prácu s  s profesionálnymi programami v jednotlivých odboroch, a tak rozptýliť pochybnosti niektorých z nich, že je to náročné a či to vôbec zvládnu.

V odbornej učebni stavebných predmetov kreslili výkresovú dokumentáciu v AutoCad programe, vyskúšali si priestorové  zobrazenie objektov 3D Arcon a vlastnoručne vytvorený obrázok si odniesli domov. Zaujala ich aj prezentácia úspešnej odbornej práce absolventa tohto odboru.

Tí, ktorých láka technika automobilov, v odborných učebniach strojárskych predmetov sa pokúsili o 3D priestorového modelovania pomocou plne profesionálneho programu PRO/Engineer, v strojárskej dielni absolvovali vyzúvanie a obúvanie pneumatík na disk či vyvažovanie kolies.

Žiaci, ktorí sa zaujímajú o elektrotechniku, samostatne zhotovili elektronickú šesťramennú hviezdu s LED diódami. Na vopred vyrobenú doštičku plošného spoja osadili a pomocou profesionálnej spájkovacej stanice prispájkovali elektronické súčiastky podľa pripravenej schémy a plánu osadenia. Výsledkom ich kvalitnej práce boli fungujúce výrobky, ktoré si tiež mohli zobrať so sebou.

V odborných učebniach informatiky sa pokúsili o tvorbu webových stránok pomocou HTML a CSS, tvorbu stránok v CMS systéme WordPress. Na hodine počítačových sietí pracovali v Cisco Packet Traceri, kde videli simuláciu sietí a jej konfiguráciu. Na ďalších hodinách ich zaujalo v programe Lazarus objektové programovanie či práca s počítačovou grafikou. Vyučujúcim boli nápomocní žiaci postupujúci do krajského kola súťaže ZENIT v programovaní Web Designer.

V učebni ekonomických predmetov si hádam po prvýkrát vyskúšali písanie textu v programe ATF desaťprstovou stupnicou.

Byť jeden deň stredoškolákom patrí k neobyčajným zážitkom, čo potvrdili i samotní žiaci,  a zároveň je i dobrou motiváciou pri  rozhodovaní o ich ďalšom študijnom smerovaní.

nd