Bezpečná krv pre všetkých

Prečo darovať krv? Darovanie krvi je skutočným darom života, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým, aj po úrazoch.   Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.

Darcovia krvi sú ľudia, od ktorých závisia milióny ľudských životov. A to doslovne. Krv sa doteraz nikomu nepodarilo umelo vyrobiť. Moderná medicína síce dokáže zázraky – vo väčšine prípadov by však bola úplne bezmocná bez ľudí ochotných darovať krv. Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, že náš život závisí od dobrej vôle každého zdravého jednotlivca ochotného svoju krv darovať.

Tohtoročný slogan – Bezpečná krv pre všetkých – apeluje na zvýšenie povedomia všeobecnej potreby bezpečnej krvi. Okrem vyjadrenia vďaky všetkým darcom tento ročník zdôrazňuje potrebu sústrediť pozornosť na zdravie darcov a kvalitu starostlivosti o darcov ako rozhodujúcich faktorov pri získavaní ochotných a pravidelných darcov krvi.

Teda prečo sme sa rozhodli darovať krv? Odpoveďou našich priemyslovákov bolo: „…lebo mám z toho veľmi dobrý pocit, že svojou krvou môžem niekomu pomôcť, kto to naozaj potrebuje. Mnoho chorých ľudí čaká možno práve na moju krv.“

Tak ako každý rok, ani tento nebol výnimkou a naši študenti spoločne prišli darovať krv a zároveň vykonať dobrý skutok pri príležitosti Študentskej, Vianočnej i Valentínskej kvapky krvi či iba tak z vlastného rozhodnutia. Pre priemyslovákov sa to stalo veľmi peknou tradíciou. Uvedomujú si, že zdravie je to najcennejšie, čo máme, a tak dali darček tým, ktorí to potrebovali najviac. Veľká vďaka, hrdinovia!