Celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike

Šimon Struhala z SPŠ bol opäť úspešný

V dňoch 9. až 11. februára 2016 sa na Spojenej škole v Prešove konalo celoštátne kolo 32. ročníka súťaže Zenit v elektronike. Súťaž žiakov stredných odborných škôl každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Jej výsledky sú akceptované pri maturitných skúškach, prihláškach na vysokú školu či pri uchádzaní o zamestnanie. Organizačne a technicky ju zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania.

V kategórii A si zmerali sily žiaci 3. a 4. ročníka a v kategórii B žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl. Každý samosprávny kraj v oboch kategóriách reprezentujú dvaja najúspešnejší súťažiaci z krajského kola. Podobne ako vlani, aj tohto roku Prešovský samosprávny kraj v kategórii A reprezentoval aj študent SPŠ v Bardejove Šimon Struhala.

O náročnosti tejto súťaže svedčí fakt, že každý žiak v nej súťažil 14 hodín čistého času. Prvý deň žiakov čakal test z teoretickej časti. Obsahoval 30 úloh na vypracovanie a slovne zadaný problém, podľa ktorého bolo potrebné navrhnúť elektronický obvod, nakresliť jeho úplné zapojenie a vypočítať parametre všetkých súčiastok. Na test vrátane slovného problému bol vyhradený časový limit 2 hodiny. Každá správna odpoveď testu sa hodnotila 1 bodom a slovne zadaný problém 10 bodmi.

Druhý deň bol určený na praktickú časť súťaže. Súťažiaci podľa predloženej schémy počítačom navrhovali motív plošného spoja, vyleptali ho, navŕtali otvory a osadzovali súčiastkami. Tohto roku mali zhotoviť laboratórny normál napätia 0 až 5,000V. Je to veľmi presný zdroj, nastaviteľný s krokom 0,001V a presnosťou 0,01mV. Žiakom a ich školám poslúži na kontrolu presnosti a kalibráciu meracích prístrojov. Zapojenie bolo veľmi komplikované. Obsahovalo vyše 90 súčiastok a 60 z nich bolo typu SMD. Zhotovený výrobok museli oživiť a veľmi presne nastaviť. Na celú praktickú časť mali 9 hodín. Získať v nej mohli ďalších 80 bodov. Hodnotila sa funkčnosť a presnosť výrobku, návrh plošného spoja, kvalita spájkovania a celková čistota vyhotovenia.

Posledný deň súťaže bol zameraný na programovanie mikroprocesorov. Súťažiaci dostali prípravok s mikroprocesorom ATMEL, 4-ciferným segmentovým displejom, štyrmi tlačidlami, otočným potenciometrom, snímačom teploty, snímačom osvetlenia, reproduktorom, LED diódami a inými komponentmi. Prípravok bolo potrebné naprogramovať tak, aby sa správal ako melodický generátor s metronómom. Tóny sa mali nastavovať potenciometrom a displej mal zobrazovať tempo. V rytme tónov mala blikať LED dióda. Na túto časť súťaže bol limit 3 hodiny a hodnotila sa maximálne 20 bodmi.

So ziskom 98,1 bodov Šimon Struhala obsadil medzi 16 najlepšími študentmi Slovenska v kategórii A pekné 8. miesto. Znova ukázal svoje schopnosti a kvalitu odborného vzdelávania na Strednej priemyselnej škole v Bardejove. Za vzornú reprezentáciu školy a kraja mu ďakujeme.