Poruchy príjmu potravy

Problémy so stravovacími návykmi začínajú najčastejšie počas dospievania. V období, v ktorom si mladý človek hľadá svoje miesto vo svete dospelých.

Prednáška na tému „ Poruchy príjmu potravy“ sa uskutočnila dňa 22.2.2016   v spolupráci so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Bardejove.   Prednášal PhDr. J. Džunda, ktorý vysvetlil žiakom 2. ročníka problematiku porúch príjmu potravy, ktorá súvisí so psychickými ochoreniami. Sú to mentálna anorexia, bulímia a  záchvatovité prejedanie. Vo všetkých prípadoch ochorenia je spolupôsobenie určitých telesných, psychických a kultúrno-spoločenských faktorov.

Preventívny program „Poruchy príjmu potravy“ poukazuje na varovné signály a dôsledky, pokiaľ sa neriešia. Varuje pred nebezpečím diét bez lekárskeho doporučenia a dohľadu.

V závere žiaci vyplnili prakticky zameraný dotazník v oblasti príjmu potravy a životosprávy. Cieľom tejto prednášky bolo získanie vedomostí a postojov podporujúcich zdravý životný štýl, zdravé stravovanie a zdravé sebaprijatie.