Ďalší úspech elektrotechnikov z priemyslovky

V krajskom kole súťaže Zenit v elektronike študenti SPŠ sa umiestnili na 2. a 3. mieste

Ďalší úspech elektrotechnikov z priemyslovky

4. decembra 2012 sa na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Každoročne ju vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Súťaží sa v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvoria žiaci SOŠ s praxou a gymnázií. V kategórii B sú žiaci SOŠ s odborným výcvikom. V tomto roku v oboch kategóriách súťažilo po deväť žiakov z piatich škôl Prešovského samosprávneho kraja.

Strednú priemyselnú školu v Bardejove v kategórii A reprezentovali elektrotechnici Boris Marčok zo 4.E triedy a Lukáš Mokriš, žiak 4.C triedy. Boris Marčok z celkového počtu 120 bodov získal 110 a umiestnil na 2. mieste. Lukáš Mokriš so ziskom 108 bodov obsadil 3. miesto. Boris Marčok navyše postupuje do celoštátneho kola, v ktorom vlani suverénne zvíťazil študent SPŠ Bardejov Ján Segiňák.

Súťaž ZENIT sa skladá z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti súťažiaci môžu získať 30 bodov. V časovom limite 60 minút písomne odpovedajú na tridsať otázok z rôznych oblastí elektroniky. V praktickej časti môžu získať ďalších 90 bodov. Ich úlohou je zo schémy elektronického obvodu a sady súčiastok navrhnúť plošný spoj, vyleptať ho, navŕtať otvory a osadiť súčiastky. Zhotovený výrobok musia oživiť a vyskúšať. Aj na túto časť majú určený časový limit podľa náročnosti zapojenia. Hodnotí sa správna funkčnosť výrobku, návrh plošného spoja, kvalita spájkovania a celková čistota vyhotovenia.

Celoštátne kolo súťaže ZENIT sa uskutoční 7. až 9. februára 2013 na Strednej odbornej škole v Senici. Borisovi Marčokovi želáme, aby pokračoval v úspešných tradíciách našich absolventov a aj v celoštátnom kole získal čo najlepšie umiestnenie.

 

Ing. Peter Tkáč

učiteľ elektrotechniky na SPŠ

 

Foto: Ing. Petr Tkáč

Popis: Úspešní súťažiaci SPŠ Bardejov Boris Marčok a Lukáš Mokriš.