Darcovia krvi zo SPŠT Bardejov

V priebehu školského roka sa žiaci pravidelne zúčastňujú na dobrovoľnom darovaní krvi na Transfúznej stanici v Bardejovskej nemocnici.
V školskom roku 2021/2022 darovali krv žiaci 4.C Filip Lešík, Šimon Cmar, Peter Maxin, Samuel Jackanin.
Ďakujeme im za ich šľachetný čin. Povzbudzujeme ich k ďalším odberom a veríme že v ich šľapajách budú pokračovať ďalší žiaci našej školy.