Zenit – Boris Marčok reprezentoval PSK

Študent SPŠ opäť v celoštátnom kole súťaže ZENIT v elektronike

Boris Marčok reprezentoval PSK

Po roku sa opäť konalo celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike. Tentokrát to bolo na Strednej odbornej škole v Senici v dňoch 7. až 9. februára 2013. Súťaž pravidelne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Organizačne a technicky ju zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Súťaží sa v dvoch kategóriách A a B. Stredné odborné školy s praxou a gymnáziá sú v kategórii A. Prešovský kraj už tretí rok po sebe reprezentoval aj študent SPŠ v Bardejove. Tohto roku to bol Boris Marčok, študent 4. ročníka odboru technické lýceum so zameraním na elektrotechniku.

Súťaž má teoretickú a praktickú časť. Teoretickú časť tvorí písomný test obsahujúci 40 úloh na vypracovanie z rôznych oblastí elektroniky, a to v časovom limite 120 minút. Každá správna odpoveď sa hodnotí 1 bodom. Boris Marčok tu získal 24 bodov. Súčasťou testu bolo aj desať zámerne zakomponovaných chýb v schéme zapojenia elektrickej zváračky. Za ich nájdenie a opravu mohli získať maximálne 20 bodov.

V praktickej časti súťažiaci podľa zadanej schémy programovateľného prípravku s mikroprocesorom AVR samostatne navrhovali plošný spoj na počítači, vyleptali ho, navŕtali otvory a osadzovali súčiastkami. Zapojenie okrem iného obsahovalo LCD displej, mikroprocesor, integrované obvody, USB konektor a SMD súčiastky. Zhotovený výrobok museli oživiť a vyskúšať jeho správnu funkčnosť. Na celú praktickú časť mali časový limit 9 hodín. Získať v nej mohli ďalších 90 bodov. Hodnotila sa funkčnosť výrobku, návrh plošného spoja, kvalita spájkovania a celková čistota vyhotovenia.

Sme radi, že aj tohto roku študent Strednej priemyselnej školy v Bardejove reprezentoval v celoštátnom kole Prešovský samosprávny kraj a opäť ukázal, že táto škola patrí v oblasti odborného vzdelávania k tým najlepším.

Ing. Peter Tkáč

učiteľ elektrotechnických predmetov SPŠ

Foto: Ing. Peter Tkáč