Deň pre bezpečnejší internet

  1. februára bol u nás, na Strednej priemyselnej škole v Bardejove.

Čo sa dialo? Cieľom aktivít, ktoré počas dňa prebiehali, bolo upozorniť na riziká, ktoré môžu deťom a mladým ľuďom  v online svete hroziť, ochrana osobných údajov, ako, kde a s kým riešiť problémy vzniknuté pri pohybe vo virtuálnom svete, zdôrazniť potrebu digitálnej zdvorilosti na internete.

Vo vestibule školy  formou prezentácie boli spracované základné informácie k tejto problematike, v školskom rozhlase odzneli informácie, ako daný deň vznikol a prečo, ako aj odporúčania pre všetkých, aké zásady bezpečného internetu dodržiavať. V triedach prebiehali diskusie a žiaci sa oboznámili s „radami“ ako bezpečne používať internet.

Kto svojou radou aj prispel, zapojil sa do súťaže o vecné ceny. Víťazmi  sa stali žiaci: Peter Kaliňák z 1.A triedy, Radoslav Voľanský z 1.A triedy a Branislav Čunta z 2.C treidy. Víťazom gratulujeme a do „bezpečného internetovania“!