Informatici SPŠ opäť úspešní

PRAŽSKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ SPOLEČNOST organizovala medzinárodnú súťaž videí „Technika kolem mne, 2017“.
Pekné 5. miesto v tejto medzinárodnej súťaži získal tím našich študentov: Anton Fecko a Simon Soroka 3.C.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

RNDr. Oľga Poliaková

Deň pre bezpečnejší internet

  1. februára bol u nás, na Strednej priemyselnej škole v Bardejove.

Čo sa dialo? Cieľom aktivít, ktoré počas dňa prebiehali, bolo upozorniť na riziká, ktoré môžu deťom a mladým ľuďom  v online svete hroziť, ochrana osobných údajov, ako, kde a s kým riešiť problémy vzniknuté pri pohybe vo virtuálnom svete, zdôrazniť potrebu digitálnej zdvorilosti na internete.

Vo vestibule školy  formou prezentácie boli spracované základné informácie k tejto problematike, v školskom rozhlase odzneli informácie, ako daný deň vznikol a prečo, ako aj odporúčania pre všetkých, aké zásady bezpečného internetu dodržiavať. V triedach prebiehali diskusie a žiaci sa oboznámili s „radami“ ako bezpečne používať internet.

Kto svojou radou aj prispel, zapojil sa do súťaže o vecné ceny. Víťazmi  sa stali žiaci: Peter Kaliňák z 1.A triedy, Radoslav Voľanský z 1.A triedy a Branislav Čunta z 2.C treidy. Víťazom gratulujeme a do „bezpečného internetovania“! Čitať ďalej

Najkreatívnejší deň bezpečného internet

Naša škola obsadila 1. Miesto

Tohto roku sa na našej škole zorganizoval Deň pre bezpečnejší internet, konal sa 9. februára 2016.

Študenti sa zapojili pri príležitosti Dňa bezpečného internetu do nasledujúcich aktivít:

1.ročník pripravil reláciu do školského rozhlasu. Svoj názor a postoj k danej problematike mohli žiaci 1. ročníka graficky vyjadriť pri tvorbe plagátov pomocou IKT. Z tematicky najvýstižnejších plagátov žiaci vyhotovili nástenné noviny, ktoré sú umiestnené pri školskom bufete.

2.ročník realizoval anketu, na tému „Pre bezpečný internet v mobile“, ktorú spracoval vo forme videa. V ankete otázkami zisťovali dôslednosť užívateľov smartfónov s využívaním Internetu v mobile. Zároveň vysvetlili opodstatnenosť zásad bezpečného používania internetu v smartfóne.

4. ročník vytváral vlastné videá s tematikou bezpečnosti na internete. Študenti si vytvárali vlastné príbehy, prezentovali tam vlastné názory, hrali roly, strihali videá a výsledné videá prezentovali vo vestibule školy.

Výsledková listina je dostupná na adrese http://preventista.sk/info/najkreativnejsi-den-bezpecneho-internetu-2/ Čitať ďalej

Deň pre bezpečnejší internet

Tohto roku sa na našej škole zorganizoval Deň pre bezpečnejší internet, konal sa 9. februára 2016.
Študenti sa zapojili pri príležitosti Dňa bezpečného internetu do nasledujúcich aktivít:

1.ročník pripravil reláciu do školského rozhlasu. Svoj názor a postoj k danej problematike mohli žiaci 1. ročníka graficky vyjadriť pri tvorbe plagátov pomocou IKT. Z tematicky najvýstižnejších plagátov žiaci vyhotovili nástenné noviny, ktoré sú umiestnené pri školskom bufete. Čitať ďalej