SPŠT Bardejov

Dopravno – preventívny projekt

Stredná priemyselná škola technická v Bardejove sa opakovane aktívne zapája do projektov v prevencii dopravných nehôd. Aj v tomto roku, 27.9.2018, pri príležitosti Dňa polície,  sa žiaci SPŠT zúčastnili ukážky simulovanej dopravnej nehody a následnej spolupráce všetkých zložiek integrovaného záchranného systému – zdravotníkov, hasičov i policajtov. Priemyslováci v úlohách figurantov a náhodných okoloidúcich predstavovali, ako sa treba

Čitať ďalej

Deň pre bezpečnejší internet

februára bol u nás, na Strednej priemyselnej škole v Bardejove. Čo sa dialo? Cieľom aktivít, ktoré počas dňa prebiehali, bolo upozorniť na riziká, ktoré môžu deťom a mladým ľuďom  v online svete hroziť, ochrana osobných údajov, ako, kde a s kým riešiť problémy vzniknuté pri pohybe vo virtuálnom svete, zdôrazniť potrebu digitálnej zdvorilosti na internete. Vo

Čitať ďalej

Deň pre bezpečnejší internet

Tohto roku sa na našej škole zorganizoval Deň pre bezpečnejší internet, konal sa 9. februára 2016. Študenti sa zapojili pri príležitosti Dňa bezpečného internetu do nasledujúcich aktivít: 1.ročník pripravil reláciu do školského rozhlasu. Svoj názor a postoj k danej problematike mohli žiaci 1. ročníka graficky vyjadriť pri tvorbe plagátov pomocou

Čitať ďalej