Dopravno – preventívny projekt

Stredná priemyselná škola technická v Bardejove sa opakovane aktívne zapája do projektov v prevencii dopravných nehôd. Aj v tomto roku, 27.9.2018, pri príležitosti Dňa polície,  sa žiaci SPŠT zúčastnili ukážky simulovanej dopravnej nehody a následnej spolupráce všetkých zložiek integrovaného záchranného systému – zdravotníkov, hasičov i policajtov. Priemyslováci v úlohách figurantov a náhodných okoloidúcich predstavovali, ako sa treba zachovať, keď sme svedkami dopravnej nehody, ako zavolať záchranárov, pomôcť zraneným a spolupracovať so záchranármi.

Pracovníci Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline pripravili figurínu a predviedli zrážku osobného vozidla s chodcom a ďalším motorovým vozidlom. Študenti priemyslovky boli prví pri nehode, zachovali duchaprítomnosť, privolali  záchranárov a do ich príchodu poskytovali prvú pomoc zraneným. Čitať ďalej

Deň pre bezpečnejší internet

  1. februára bol u nás, na Strednej priemyselnej škole v Bardejove.

Čo sa dialo? Cieľom aktivít, ktoré počas dňa prebiehali, bolo upozorniť na riziká, ktoré môžu deťom a mladým ľuďom  v online svete hroziť, ochrana osobných údajov, ako, kde a s kým riešiť problémy vzniknuté pri pohybe vo virtuálnom svete, zdôrazniť potrebu digitálnej zdvorilosti na internete.

Vo vestibule školy  formou prezentácie boli spracované základné informácie k tejto problematike, v školskom rozhlase odzneli informácie, ako daný deň vznikol a prečo, ako aj odporúčania pre všetkých, aké zásady bezpečného internetu dodržiavať. V triedach prebiehali diskusie a žiaci sa oboznámili s „radami“ ako bezpečne používať internet.

Kto svojou radou aj prispel, zapojil sa do súťaže o vecné ceny. Víťazmi  sa stali žiaci: Peter Kaliňák z 1.A triedy, Radoslav Voľanský z 1.A triedy a Branislav Čunta z 2.C treidy. Víťazom gratulujeme a do „bezpečného internetovania“! Čitať ďalej

Deň pre bezpečnejší internet

Tohto roku sa na našej škole zorganizoval Deň pre bezpečnejší internet, konal sa 9. februára 2016.
Študenti sa zapojili pri príležitosti Dňa bezpečného internetu do nasledujúcich aktivít:

1.ročník pripravil reláciu do školského rozhlasu. Svoj názor a postoj k danej problematike mohli žiaci 1. ročníka graficky vyjadriť pri tvorbe plagátov pomocou IKT. Z tematicky najvýstižnejších plagátov žiaci vyhotovili nástenné noviny, ktoré sú umiestnené pri školskom bufete. Čitať ďalej