E-testovanie Jeseň 2017

Národný ústav certifikovaných meraní NUCEM aj tento školský rok realizoval za účelom zvyšovania kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania E-testovanie Jeseň 2017.

V ponuke pre stredné školy boli aj testy  zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 4. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom slovenským a z matematiky pre žiakov 1. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom slovenským.

Na našej škole sme sa aj tento školský rok zapojili do testovania vo vybraných testoch. Absolvovali ich žiaci 4. ročníka a 1. ročníka našej školy v termínoch 20. a 26. októbra 2017. Výhodou takéhoto testovania pre žiakov je vyskúšať si inú formu overovania svojich vedomostí ako aj bezprostredné predbežné vyhodnotenie po absolvovaní testu.